Medlemskap i Sveriges Managementkonsulter

Sveriges Managementkonsulter (SMK) är branschföreningen som företräder managementkonsulter och dess företag i Sverige. SMK driver aktivt strategiskt viktiga frågor för företagen inom branschen.

 

Viktiga områden för vårt arbete är:

 

  • Opinionsbildning
  • Etiska riktlinjer
  • Etablering av standards
  • Påverkan på upphandlingsregler och annan lagstiftning

 

Målet är att stärka managementkonsulternas image och underlätta för inköpare av konsulttjänster.

 

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. Som branschorganisation ska vi aktivt verka för att utveckla branschen och därmed bidra till starka och välmående företag. SMK är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Samhället och näringslivet utvecklas ständigt. Denna allmänna utveckling som ständigt pågår och som just nu präglas mycket av bl. a. digitalisering är utgör inget hot mot vår bransch. Utveckling är ju vårt levebröd! Förändringarna fångas normalt upp av företagen i branschen eller av konsulterna själva och omvandlas till utveckling för våra kunder. De som inte hänger med försvinner snabbt.

 

Managementkonsultbranschen i Sverige har dock under de senaste åren kraftigt utsatts för hot och dess villkor har i många fall kraftigt försämrats. Bland annat är prisbilden i många fall i nivå som på med priser från nittiotalets mitt. Det finns flera orsaker till de försämringar som sker. Detta kan förklaras i många termer. Några av dessa är

 

  • framväxten utvecklingen av LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) och hur den tillämpas,
  • bemanningsföretagens framväxt,
  • andra branscher, såsom IT, Teknikkonsulter med fleras intrång på managementkonsultområdet och mycket annat. Gemensamt är att dessa företags intressen tas till vara genom starka branschorganisationer samtidigt som Managementkonsulterna har en svag anslutning till SMK och hävdar sig för dåligt. Samtidigt har kunskapen om vad som skiljer managementkonsulter från andra konsulter har i stora delar gått förlorad och marknaden kan liknas med den i Marrakech där allt förekommer.

 

Detta vill vi ändra på genom att mobilisera fler medlemmar för att bli mer kraftfulla i vårt agerande för hela branschens bästa.

 

Som medlem i SMK medverkar ni till att managementkonsultbranschen stärks, etiken lyfts fram och imagen höjs vilket skapar ordning i marknaden och ökad lönsamhet för branschens företag. Härutöver ges konsulter möjlighet att medverka vid medlemsmöten och kompetensutvecklingsträffar där för branschen viktiga utvecklingsområden diskuteras.

 

Sveriges Managementkonsulter

 

Dag Larsson

Styrelsens Ordförande

 

BLI MEDLEM