"Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle.

 

Som branschorganisation ska vi aktivt verka för att att utveckla branschen och därmed bidra till starka och välmående företag.

Sveriges Managementkonsulter

 

Sveriges Managementkonsulter (Swedish Association of Management Consultants – SAMC) är en branschorganisation som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen.

 

Vi bildades 6 april 1967 med Holger Bohlin som ordförande.Vår vision är att vara det naturliga valet av branschorganisation för alla managementkonsultföretag i Sverige.

 

En managementkonsult är en konsult eller ett konsultföretag som självständigt tillhandahåller råd eller hjälp i ledningsfrågor.

Vi ska aktivt driva ett antal strategiskt viktiga, branschövergripande frågor.

Vi ska vara ett attraktivt forum för  erfarenhetsutbyte och kollegial samvaro genom att arrangera möten i olika former för medlemmarna.

 

 

 

 

KONTAKT