SMK AWARD IN

CONSULTING

EXCELLENCE

 

 

SVERIGES MANAGEMENTKONSULTER

KONTAKT

OM OSS

JUBILEET

Hem

MEDLEMSKAP

Det bäst genomförda managementkonsultuppdraget

Årets vinnare av SMK Award in Consulting Excellence tilldelades i år Ekan Management med följande motivation från juryn:

 

"Många organisationsmiljöer omfattar professionella individer med ett starkt patos för sitt karriärval. Det gäller skådespelare, advokater, journalister och vårdpersonal. I en värld som alltmer präglas av krav på effektivitet och av konkurrens måste dessa personer vänja sig vid att samexistera med en ekonomistyrningskultur.

 

Ekan har i sitt projekt uppenbarligen lyckats impregnera en tidigare konkurrensskyddad verksamhet med kunskaper om affärsmässighet, ekonomistyrning och konkurrens. Det vittnar bland annat uppdragsgivaren om."

SMK firar 50 års jubileum och har i samband med detta instiftat ett pris för det mest excellenta managementkonsultuppdraget. Det är första året som priset delas ut och samtliga medlemmar i SMK har möjligheten att nominera pristagare.

 

Det kunduppdrag du vill nominera ska ha genomförts av ett medlemsföretag i SMK och avslutats under 2017. Juryn som bedömer de nominerade bidragen är sammansatt av ledamöter i SMK:s styrelse samt Andreas Werr, Professor på Stockholms Handelshögskola.

 

Senast söndag 25 februari vill vi ha ditt förslag.

Nomineringen av pristagare gör du genom att besvara ett antal frågeställningar och göra en kortare beskrivning av uppdraget och det värde det skapat för kunden. Du kan nominera ditt eget företag eller något annat. Som högst kan du nominera tre (3) uppdrag. Det vinnande bidraget presenteras under jubileumskvällen av juryn med deras motivering. Därefter publiceras det på SMK:s hemsida. Det vinnande företaget kommer även att kunna använda emblemet ”Winner of SMK Award 2018” på sin hemsida och i mejl.

 

Syftet med utmärkelsen

Det övergripande syftet är att stärka det svenska företagandet för att utveckla den svenska företagsmarknaden och svenskt management

 

  • Lyfta fram framgångsrika företag inom managementkonsult  området
  • Lyfta fram nya talanger inom managementkonsult området
  • Lyfta fram viktig forskning som bidrar till att utveckla hela managementområdet, inte bara vad gäller konsultföretagen utan allt inom svenskt management
  • Marknadsföra branchorganisationen Sveriges Managementkonsulter och skapa en positiv känsla kring de insatser som görs inom området

KONTAKT